Forskning

Becquerel Sweden kan bidra med expertis, underlag eller statistik till olika forskningsprojekt eller forskningsartiklar som rör solcellsutbyggnaden eller den anknytande energi- och teknikomställningen. Antingen som underkonsult, projektpartner eller medförfattare.

Becquerel Sweden har även erfarenhet av att bistå offentliga forskningsfinansiärer med utvärdering av forskningsstrategier och specifika forskningsprojekt, samt vetenskapliga konferenser med att kvalitetssäkra de vetenskapliga bidragen.

Från Johan Lindahls doktorandstudier finns också erfarenhet från akademisk grundforskning.

Urval av pågående eller avslutade forskningsuppdrag

TidpunktProjekttitel ProjektparterBeskrivning
Sep 2023–pågåendeFrigörande av nätkapacitet och flexibilitet utifrån simulerad aggregerad solkraftsproduktion som tar hänsyn till individuella systems orienteringBecquerel Sweden, Uppsala Universitet, Falu Elnät och CheckWatt.Projektet går ut på att utvärdera hur nyligen utvecklade fjärranalys- och maskininlärningsmodeller, som ger ny kunskap om alla solcellsanläggningars exakta plats och orientering inom ett område, kan skapa värde för elnätsägare och aggregatorer.
aug 2021–feb 2023
Beräkningsverktyg för optimal utformning av solcellsparkerEnergiforsk, Becquerel SwedenDet här forskningsprojektet syftar till att bidra med kunskap till hur solcellsparker kan utformas och planeras med högre effektivitet och lönsamhet. Idag saknas det verktyg för solcellsparksprojektörer som tar hänsyn till lokala väderförhållanden, och framför allt till prissignalerna från elmarknaden och därmed i förlängningen till balansen mellan produktion och efterfrågan. Projektet syftar till att ta fram en beräkningsmodell som gör det möjligt att optimera solcellsmodulernas vinkel och riktning utifrån både lokala väderförhållanden och spot-prisvariationerna över tid.
aug 2020 – jan 2023Automatisk kartläggning av solpaneler och generering av solelsprognoser från flygbilder och maskininlärningBecquerel Sweden, Uppsala UniversitetProjektet går ut på att utvärdera om det går att fastställa var solcellsanläggningarna i Sverige rent fysiskt finns installerade, deras effekt och utformning genom ett system som använder sig av flyg/satellitbilder och en bildanalysmetod som begagnar maskininlärning.
sep 2017 – dec 2020Ledamot i Energimyndighetens strategiska forskningsråd kring solkraft EnergimyndighetenLedamöter i det strategiska forskningsrådet bistår Energimyndigheten med inspel rörande fokus och inriktning på de forskningsanslag som utlyses till, och tilldelas, den svenska forskningen kring solkraft.

Akademiska publikationer från medarbetare på Becquerel Sweden

Marknad

H. Rydehell, B. Lantz, I. Mignon, J. Lindahl, The impact of solar PV subsidies on investment over time – the case of Sweden, Energy Economics 133 (2024), 107552.

L. Molin, S. Ericsson, D. Lingfors, J. Munkhammar, J. Lindahl, Validation of a PV generation model for simulation of wide area aggregated distributed PV power generation that takes individual systems location and orientation into account, Proceedings of the 40th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition EU PVSEC 2023 (2023), 020527-001-015.

G. López Pinto, F. Özaras, J. Andersson, B. Sandén, A. Oller Westerberg, J. Lindahl, Shining light on European BIPV — A survey of dependence and fragmentation in the emerging European value chain for building integrated photovoltaics, Proceedings of the 40th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition EU PVSEC 2023 (2023), 020502-001-007.

J. Lindahl, R. Johansson, D. Lingfors, Mapping of decentralised photovoltaic and solar thermal systems by remote sensing aerial imagery and deep machine learning for statistic generation, Energy and AI, Volume 14 (2023),100300.

LCOE distribution of PV for single-family dwellings in Sweden, Energy Reports, Volume 10, November 2023, pp 1951-1967.

S. Zainali, J. Lindahl, J. Lindén, B. Stridh, LCOE distribution of PV for single-family dwellings in Sweden, Energy Reports, Volume 10, November 2023, pp 1951-1967.

Â. Frimane, R. Johansson, J. Munkhammar, D. Lingfors, J. Lindahl, Identifying small decentralized solar systems in aerial images using deep learning, Solar Energy, Volume 262, 15 September 2023 (2023) 111822.

J. Lindahl, S. Ekbring, R. Johansson, D. Lingfors, J. Munkhammar, Socioeconomic and demographic factors behind the deployment of domestic photovoltaic and solar thermal systems in three Swedish municipalities, Proceedings of the 8th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, WCPEC-8 (2022), pp. 1530-1540.

J. Lindahl, D. Lingfors, Å. Elmqvist, I. Mignon, Economic analysis of the early market of centralized photovoltaic parks in Sweden, Renewable Energy 186 (2022), pp. 207-216.

G. Masson, I. Kaizuka, J. Lindahl , A. Jaeger-Waldau, G. Neubourg, et al., A snapshot of global PV markets — The latest survey results on PV markets and policies from the IEA PVPS programme in 2018, Proceedings of the 46th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (2019).

G. Masson, I. Kaizuka, J. Lindahl, A. Jaeger-Waldau, G. Neubourg, et al., A snapshot of global PV markets — The latest survey results on PV markets and policies from the IEA PVPS programme in 2017, Proceedings of the 7th World Conference on Photovoltaic Power Conversion (2018).

G. Masson, P. Hüsser, I. Kaizuka, J. Lindahl, A. Jaeger-Waldau, et al., A snapshot of global PV markets — The latest survey results on PV markets and policies from the IEA PVPS programme 2016, Proceedings of the 32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (2016) pp. 2869–2873.

Policy och Regelverk

A. Jaeger-Waldau, G. Adinolfi, A. Batlle, J. Lindahl, et al., Self-consumption of electricity produced with photovoltaic systems in apartment buildings — Update of the situation in various IEA PVPS countries, Proceedings of the 47th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (2020).

A. Jaeger-Waldau, G. Adinolfi, A. Batlle, J. Lindahl, et al., Electricity produced from photovoltaic systems in apartment buildings and self-consumption — Comparison of situation in various IEA PVPS countries, Proceedings of the 46th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (2019).

Tunnfilmssolceller av typen CIGS

Doktorsavhandling: J. Lindahl, Atomic layer deposition of zinc tin oxide buffer layers for Cu(In,Ga)Se2 solar cells, Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 1277.104 pp (2015).

J. Lindahl, J. Keller, O. Donzel-Gargand, P. Szaniawsk, M. Edoff, and T. Törndahl, Deposition temperature induced conduction band changes in zinc tin oxide buffer layers for Cu(In,Ga)Se2 solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells 144 (2016) pp. 684–690.

J. Keller, J. Lindahl, M. Edoff, L. Stolt, and T. Törndahl, Potential gain in photocurrent generation for Cu(In,Ga)Se2 solar cells by using In2O3 as a transparent conductive oxide layer, Progress in Photovoltaics: Research and Applications 24 (2015) pp. 102–107.

J. Lindahl, C. Hägglund, J. T. Wätjen, M. Edoff, and T. Törndahl, The effect of substrate temperature on atomic layer deposited zinc tin oxide, Thin Solid Films 586 (2015) pp. 82–87.

J. Lindahl, U. Zimmermann, P. Szaniawski, T. Törndahl, A. Hultqvist, P. Salome, C. Platzer-Björkman, and M. Edoff, Inline Cu(In,Ga)Se2 Co-evaporation for High-Efficiency Solar Cells and Modules, IEEE Journal of Photovoltaics 3. (2013) pp. 1100–1105.

P. Szaniawski, J. Lindahl, T. Törndahl, U. Zimmermann, and M. Edoff, Light-enhanced reverse breakdown in Cu(In,Ga)Se2 solar cells, Thin Solid Films 535 (2013) pp. 326–330.

J. Lindahl, J. T. Wätjen, A. Hultqvist, T. Ericson, M. Edoff, and T. Törndahl, The effect of Zn1–xSnxOy buffer layer thickness in 18.0% efficient Cd-free Cu(In,Ga)Se2 solar cells, Progress in Photovoltaics: Research and Applications 21 (2013) pp. 1588–1597.

M. Kapilashrami, C. X. Kronawitter, T. Törndahl, J. Lindahl, A. Hultqvist,W.-C. Wang, C.-L. Chang, S. S. Mao, and J. Guo, Soft X-ray characterization of Zn1–xSnxOy electronic structure for thin film photovoltaics, Physical Chemistry Chemical Physics 14 (2012) pp. 10154–10159.