Om oss

Becquerel Sweden tillhandahåller strategisk rådgivning, underlag och forskning rörande marknad, industri och regelverk inom både den svenska och internationella solcellsbranschen. Vi bistår företag, myndigheter såväl som andra offentliga och institutionella organisationer.

Tekn. Dr. Johan Lindahl
johan@becquerelsweden.se, 0768-511 773

Johan Lindahl har en lång erfarenhet av marknads- och regelverksfrågor rörande solcellsmarknaden, både på nationell och internationell nivå. Dels som generalsekreterare för European Solar Manufacturing Council. Dels från arbetet som svensk representant i den internationella organisationen IEA PVPS under tio år, där de nationella experterna sammanställer de årliga förändringarna i installationsvolymer, prisutveckling och regelverk på nationell nivå och tillsammans analyserar de globala trenderna. Men också från den tidigare rollen som branschorganisationen Svensk Solenergis talesperson med ansvar för föreningens påverkansarbete, utredningar, remissvar, statistik samt talan gentemot politiker, media, myndigheter och olika branschaktörer.

Johan har också en doktorsexamen i tunnfilmssolceller av typen CIGS från Uppsala Universitet, och därifrån kunskaper inom fasta tillståndets fysik/kemi, tunnfilmsdeponering med olika vakuummetoder, materialkarakterisering samt elektriska mätningar av solcellsstrukturer.

Amelia Oller Westerberg
amelia@becquerelsweden.se, 0730-667 126

Amelia har arbetar hos oss sedan 2020 då hon skrev sitt examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Energisystem vid Uppsala Universitet hos Becquerel Sweden. I detta utvecklades en beräkningsmodell för att uppskatta installerade solcellsvolymer på marknader där dylik statistik saknas. Sedan dess har Amelia arbetat med att sammanställa data och analysera den svenska solcellsmarknaden för Becquerel Sweden i IEA PVPS sedan 2019 och tog över det svenska representantskapet 2023. Dessutom har hon erfarenhet av den Europeiska solcellstillverkningsindustrin genom sin roll som marknadsanalytiker på the European Solar Manufacturing Council samt har erfarenhet av projektering av solcellsanläggningar på industritak, självständig regelverksanalys och studenthandledning.   

Under sin studietid utsågs hon till en av 2019 års 33 hållbarhetstalanger under 33 och Sveriges Klimatsmartaste student 2019 i egenskap av medgrundare av Vegansk Matlåda — ett av Sveriges största sociala medie-konton inom hållbart ätande och leverne och författare till boken med samma namn. Amelia har, förutom sin bakgrund inom energisystem, stor erfarenhet av föredragshållande och digital kommunikation.

Robert Johansson
robert@competic.se

Robert har en bakgrund som civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Han har lång erfarenhet av systemutveckling och har bland annat varit med och utvecklat ögonstyrningssystem på Tobii. Sedan dess har han mest arbetat med att bygga webblösningar och appar, bland annat ett kurshanteringssystem som används i utbildning inom hållbar utveckling.

På Becquerel Sweden arbetar Robert med ett projekt för att detektera solcellsanläggningar från flygfoton och ett projekt för att beräkna den optimala vinkeln på solcellsparker för olika platser i Norden.

Lisa Molin
lisa@becquerelsweden.se

Lisa arbetar hos oss sedan våren 2023 då hon skrev sitt examensarbete inom civilingenjörsprogrammet STS vid Uppsala universitet. I arbetet validerades en beräkningsmodell för simulering av historisk solelproduktion, som tar hänsyn till solcellsystems individuella orientering och lokala väderförhållanden. Modellen vidareutvecklades därefter för att simulera aggregerad solelproduktion från distribuerade system inom en hel kommun. Resultaten från arbetet har även presenterats och publicerats i samband med den internationella konferensen EU PVSEC 2023

Lisa har en teknisk profilering mot IT, med ett särskilt intresse för AI och maskininlärning. Idag arbetar hon i ett projekt på Becquerel Sweden med modellering av aggregerad solelproduktion inom större geografiska områden.