Om oss

Becquerel Sweden tillhandahåller strategisk rådgivning, underlag och forskning rörande marknad, industri och regelverk inom både den svenska och internationella solcellsbranschen. Vi bistår företag, myndigheter såväl som andra offentliga och institutionella organisationer.

Tekn. Dr. Johan Lindahl
johan@becquerelsweden.se, 0768-511 773

Johan Lindahl har en lång erfarenhet av marknads- och regelverksfrågor rörande solcellsmarknaden, både på nationell och internationell nivå. Dels från arbetet som svensk representant i den internationella organisationen IEA PVPS de tio senaste åren, där de nationella experterna sammanställer de årliga förändringarna i installationsvolymer, prisutveckling och regelverk på nationell nivå och tillsammans analyserar de globala trenderna. Men också från den tidigare rollen som branschorganisationen Svensk Solenergis talesperson med ansvar för föreningens påverkansarbete, utredningar, remissvar, statistik samt talan gentemot politiker, media, myndigheter och olika branschaktörer.

Johan har också en doktorsexamen i tunnfilmssolceller av typen CIGS från Uppsala Universitet, och därifrån kunskaper inom fasta tillståndets fysik/kemi, tunnfilmsdeponering med olika vakuummetoder, materialkarakterisering samt elektriska mätningar av solcellsstrukturer.

Amelia Oller Westerberg
amelia@becquerelsweden.se, 0730-661 126

Under vår och sommar 2020 skrev Amelia sitt examensarbete för Becquerel Sweden. I detta utvecklades en beräkningsmodell för att uppskatta installerade solcellsvolymer på marknader där dylik statistik saknas. Efter avslutat examensarbete började hon arbeta på Becquerel Sweden. Utbildningen till civilingenjör inom energisystem innefattar bland annat kurser inom batterier och lagring, energihandel och solenergi. Amelia har även arbetat i Becquerel Swedens IEA PVPS-uppdrag på konsultbasis samt med projektering av solanläggningar inom svensk industri.

Vidare har hon utsetts till en av 2019 års 33 hållbarhetstalanger under 33 och Sveriges Klimatsmartaste student 2019 i egenskap av medgrundare av Vegansk Matlåda — ett av Sveriges största sociala medie-konton inom hållbart ätande och leverne och författare till boken med samma namn. Amelia har, förutom sin bakgrund inom energisystem, stor erfarenhet av föredragshållande och digital kommunikation.

Luca Rettatino
luca@becquerelsweden.se, 0765-622 087

Luca har en masterexamen i fysik från Tor Vergata, Rom. Efter sina studier började han doktorera i biofysik på Karolinska Institutet. Han förväntas försvara sin avhandling våren 2022. Under sina doktorandstudier forskade Luca på RNA-dynamik genom tre tekniker, Kärnmagnetisk resonans (NMR), Small Angle X-ray Scattering (SAXS) och Molekylär dynamiksimulering (MD). Därefter kombinerades de tre metodresultaten till en modell som förklarar 3D-strukturen hos 2 RNA-strukturer vid olika saltkoncentrationer.

På Becquerel Sweden använder Luca sin erfarenhet att hantera och analysera data och sin programmeringskompetens till att vidareutveckla ett statistiskt verktyg för uppskattningar av installerad solcellskapacitet på utvecklingsmarknader.