Marknad

Becquerel Sweden har ett decenniums erfarenhet av marknadsfrågor, både rörande den internationella och nationella solcellsmarknaden. Varje år sedan 2010 har vi författat och ansvarat för en omfattande rapport om den svenska solcellsmarknaden. Denna rapport används som underlag till de globala marknadsrapporter som IEA PVPS task 1 publicerar. Under åren har därmed en stor ackumulerad kunskap och värdefull statistik om marknadensutvecklingen införskaffats.

Becquerel Sweden innehar ett brett kontaktnät, både inom den svenska och internationella solcellsbranschen, och har tillgång till unik, detaljerad och i vissa fall icke publik statistik rörande installationsvolymer, prisutveckling och industri.

Becquerel Sweden erbjuder myndigheter och andra offentliga/institutionella organisationer statistikinsamling och marknadsanalyser rörande solcellsmarknaden. Becquerel Sweden bistår även andra aktörer med analys, så som organisationer inom solcellsbranschen, inom den generella energibranschen eller finansiella investerare med intresse för branschen.

NSR 2021

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2022

Av: A. Oller-Westerberg, J. Lindahl,

Läs den senaste marknadsrapporten från IEA PVPS Task 1 där den svenska solcellsbranschens installationstrender, prisutveckling, industriverk, m.m. sammanställs.

Trends 2022

Trends in Photovoltaic Applications 2023

Av: G. Masson, M. de l’Epine, I. Kaizuka, J. Lindahl,
A. Oller Westerberg et al.

Läs den senaste marknadsrapporten från IEA PVPS Task 1 där den globala solcellsbranschens installationstrender, prisutveckling, industriverk, m.m. sammanställs.

El från nya anläggningar

El från nya anläggningar

Pågående, av: J. Lindahl, et al

För Energiforsk bidrar Becquerel Sweden med generell metodutveckling, uppdaterade kostnader för solcellstekniken och författande av delar av rapporten.

previous arrow
next arrow

Urval av pågående eller avslutade marknadsuppdrag

TidsperiodUppdragUppdragsgivareUppdragsbeskrivning
Jan 2011 – pågåendeSvensk represetant i IEA PVPS task 1EnergimyndighetenInternational Energy Agency – Photovoltaic Power System Programme (IEA PVPS) är ett samverkande forsknings- och utvecklingsavtal inom IEA med 27 medlemsländer som arbetar med olika aspekter av solcellstekniken. Amelia Oller Westerberg representerar Sverige i programmets arbetsgrupp “task 1“, vars uppgift är att analysera och påvisa utvecklingen inom den globala solcellsmarknaden. Varje år samlar de nationella representanterna in uppgifter om installationsvolymer, prisutveckling, tillverkning, stödsystem och lagar inom sitt land och/eller region. Dessa uppgifter publiceras först i nationella rapporter och analyseras sedan gemensamt, vilket mynnar ut i marknadsrapporter om den globala solcellsmarknaden.
Jan 2020 – Jan 2022Utredare — El från nya anläggningarEnergiforskProjektets syfte är att ge en aktuell sammanställning av kostnader för att producera el med den teknik som är kommersiellt tillgänglig, samt att redovisa de faktorer som påverkar elproduktionskostnaderna. Projektet är en uppföljning och uppdatering av ett liknande projekt och rapport från 2014. Becquerel Sweden bidrar med generell metodutveckling, uppdaterade kostnader för solcellstekniken och författande av delar av rapporten.
Apr 2020 – pågåendeNjord, Metodutveckling — TulldataanalysInternt projektPå Becquerel Sweden har ett problem med brist på tillgänglig statistik om marknadsutvecklingen i vissa delar av världen identifierats. Därför utvecklas vi ett statistiskt instrument där internationella handelsströmmar av hårdvara analyseras, för att sedan omvandlas till en uppskattad installerad solcellsseffekt. Förhoppningen är att metoden ska kunna användas för att analysera marknadsutvecklingen i Afrika och Mellanöstern.
Okt 2020 – feb 2021Projektledning och utförande — Kostnadsstruktur för typiska villaanläggningar 2020EnergiforskI projektet Kostnadsstruktur för svenska villanläggningar undersöks det svenska villasegmentet av marknaden och en uppdaterad kostnadsstruktur presenteras. Projektet beställdes av Energifors och delfinansieras av Energimyndigheten.

Urval av publikationer som behandlar antingen den svenska eller globala solcellsmarknaden

Svenska NSR-rapporter

A. Oller Westerberg, J. Lindahl, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2022, IEA PVPS task 1 (2023).

J. Lindahl, A. Oller Westerberg, and J. Berard, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2021, IEA PVPS task 1 (2022).

J. Lindahl, A. Oller Westerberg, k. Vanky and J. Berard, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2020, IEA PVPS task 1 (2021).

J. Lindahl, M. Dahlberg Rosell, A. Oller Westerberg, and J. Berard, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2019, IEA PVPS task 1 (2020).

J. Lindahl, C. Stoltz, A. Oller Westerberg, and J. Berard, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2018, IEA PVPS task 1 (2019).

J. Lindahl, and C. Stoltz, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2017, IEA PVPS task 1 (2018).

J. Lindahl, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2016, IEA PVPS task 1 (2017)

Globala översiktsrapporter från IEA PVPS

G. Masson, M. de l’Epine, I. Kaizuka, J. Lindahl, A. Oller Westerberg et al,. Trends in PV Applications 2023, IEA PVPS Task 1 (2023)

G. Masson, I. Kaizuka, J. Lindahl, et al,. Trends in Photovoltaic Applications 2022, IEA PVPS Task 1 (2022)

G. Masson, I. Kaizuka, J. Lindahl, et al,. Trends in Photovoltaic Applications 2021, IEA PVPS Task 1 (2022).

G. Masson, I. Kaizuka, J. Lindahl, et al,. Trends in Photovoltaic Applications 2020, IEA PVPS Task 1 (2020).

G. Masson, I. Kaizuka, A. Jaeger-Waldau, A. Detollenaere, and J. Lindahl, Snapshot of Global PV Markets 2018, IEA PVPS (2019).

G. Masson, I. Kaizuka, J. Lindahl , A. Jaeger-Waldau, G. Neubourg, et al., A snapshot of global PV markets — The latest survey results on PV markets and policies from the IEA PVPS programme in 2018, Proceedings of the 46th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (2019).

G. Masson, I. Kaizuka, J. Lindahl, A. Jaeger-Waldau, G. Neubourg, et al., A snapshot of global PV markets — The latest survey results on PV markets and policies from the IEA PVPS programme in 2017, Proceedings of the 7th World Conference on Photovoltaic Power Conversion (2018).

G. Masson, P. Hüsser, I. Kaizuka, J. Lindahl, A. Jaeger-Waldau, et al., A snapshot of global PV markets — The latest survey results on PV markets and policies from the IEA PVPS programme 2016, Proceedings of the 32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (2016) pp. 2869–2873.

Övriga marknadsrapporter

A. Oller Westerberg, Dominant PV trade flows in Europe 2022, the European Solar Manufacturing Council (ESMC) (2023).

A. Oller Westerberg, Dominant PV trade flows in Europe 2016-2020, the European Solar Manufacturing Council (ESMC) (2021).

J. Lindahl, et al,. El från nya anläggningar, Energiforsk (2022) [Bidrag genom härledning av LCOE-ekvation samt underlagsrapport om solenergi]

J. Lindahl & A. Oller Westerberg, PV Parks In Sweden – Key Economical Parameters, Solar Plaza (2021)

A. Oller Westerberg & J. Lindahl, Kostnadsstruktur för svenska villasystem, Energiforsk Solelsprogram (2021).

Jenny Gode, Markus Wråke, J. Lindahl, et al., Insikter och vägval i energiomställningen- NEPP slutrapport (2020).

A. Detollenaere, P. Silvia, G. Masson, D. Wedepohl, M. Tepper, G. Serra, and J. Lindahl, Solarize Africa Market Report, BWS and Becquerel Institute (2019).