Marknad

Becquerel Sweden har ett decenniums erfarenhet av marknadsfrågor, både rörande den internationella och nationella solcellsmarknaden. Varje år sedan 2010 har vi författat och ansvarat för en omfattande rapport om den svenska solcellsmarknaden. Denna rapport används som underlag till de globala marknadsrapporter som IEA PVPS task 1 publicerar. Under åren har därmed en stor ackumulerad kunskap och värdefull statistik om marknadensutvecklingen införskaffats.

Becquerel Sweden innehar ett brett kontaktnät, både inom den svenska och internationella solcellsbranschen, och har tillgång till unik, detaljerad och i vissa fall icke publik statistik rörande installationsvolymer, prisutveckling och industri.

Becquerel Sweden erbjuder myndigheter och andra offentliga/institutionella organisationer statistikinsamling och marknadsanalyser rörande solcellsmarknaden. Becquerel Sweden bistår även andra aktörer med analys, så som organisationer inom solcellsbranschen, inom den generella energibranschen eller finansiella investerare med intresse för branchen.

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2019

Av: J. Lindahl, M. Dahlberg Rosell, A. Oller-Westerberg och J. Berard

Läs den senaste marknadsrapporten från IEA PVPS Task 1 där den svenska solcellsbranschens installationstrender, prisutveckling, industriverk, m.m. sammanställs.

El från nya anläggningar

Pågående, av: J. Lindahl, et al

För Energiforsk bidrar Becquerel Sweden med generell metodutveckling, uppdaterade kostnader för solcellstekniken och författande av delar av rapporten.

previous arrow
next arrow
Slider

Urval av pågående eller avslutade marknadsuppdrag

Tidsperiod Uppdrag Uppdragsgivare Uppdragsbeskrivning
Jan 2011 – pågående Svensk represetant i IEA PVPS task 1 Energimyndigheten International Energy Agency – Photovoltaic Power System Programme (IEA PVPS) är ett samverkande forsknings- och utvecklingsavtal inom IEA med 27 medlemsländer som arbetar med olika aspekter av solcellstekniken. Johan Lindahl representerar Sverige i programmets arbetsgrupp “task 1“, vars uppgift är att analysera och påvisa utvecklingen inom den globala solcellsmarknaden. Varje år samlar de nationella representanterna in uppgifter om installationsvolymer, prisutveckling, tillverkning, stödsystem och lagar inom sitt land och/eller region. Dessa uppgifter publiceras först i nationella rapporter och analyseras sedan gemensamt, vilket mynnar ut i marknadsrapporter om den globala solcellsmarknaden.
jan 2020 – pågående Utredare — El från nya anläggningar Energiforsk Projektets syfte är att ge en aktuell sammanställning av kostnader för att producera el med den teknik som är kommersiellt tillgänglig, samt att redovisa de faktorer som påverkar elproduktionskostnaderna. Projektet är en uppföljning och uppdatering av ett liknande projekt och rapport från 2014. Becquerel Sweden bidrar med generell metodutveckling, uppdaterade kostnader för solcellstekniken och författande av delar av rapporten.
Okt 2020 – pågående Projektledning och utförande — Kostnadsstruktur för typiska villaanläggningar 2020 Energiforsk Projektet ämnar ta fram en representativ kostnadsstruktur för typiska svenska villasystem 2020. Till 2021 föreslås liggande solcellsstöd ersättas av ett grönt avdrag. Solcellsstödet gav rätten till en procentuell ersättning av den totala systemkostnaden, vilket gjorde att de underliggande kostnadsposternas storlek och inbördes fördelning var av mindre vikt ger däremot inte rätt till avdrag för alla kostnadsposter, varför denna kostnadsanalys efterfrågats.

 

Urval av publikationer som behandlar antingen den svenska eller globala solcellsmarknaden

Svenska NSR-rapporter

J. Lindahl, M. Dahlberg Rosell, A. Oller Westerberg, and J. Berard, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2019, IEA PVPS task 1 (2020).

J. Lindahl, C. Stoltz, A. Oller Westerberg, and J. Berard, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2018, IEA PVPS task 1 (2019).

J. Lindahl, and C. Stoltz, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2017, IEA PVPS task 1 (2018).

J. Lindahl, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2016, IEA PVPS task 1 (2017)

Globala översiktsrapporter från IEA PVPS

G. Masson, I. Kaizuka, A. Jaeger-Waldau, A. Detollenaere, and J. Lindahl, Snapshot of Global PV Markets 2018, IEA PVPS (2019).

G. Masson, I. Kaizuka, J. Lindahl , A. Jaeger-Waldau, G. Neubourg, et al., A snapshot of global PV markets — The latest survey results on PV markets and policies from the IEA PVPS programme in 2018, Proceedings of the 46th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (2019).

G. Masson, I. Kaizuka, J. Lindahl, A. Jaeger-Waldau, G. Neubourg, et al., A snapshot of global PV markets — The latest survey results on PV markets and policies from the IEA PVPS programme in 2017, Proceedings of the 7th World Conference on Photovoltaic Power Conversion (2018).

G. Masson, P. Hüsser, I. Kaizuka, J. Lindahl, A. Jaeger-Waldau, et al., A snapshot of global PV markets — The latest survey results on PV markets and policies from the IEA PVPS programme 2016, Proceedings of the 32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (2016) pp. 2869–2873.

Övriga marknadsrapporter

A. Detollenaere, P. Silvia, G. Masson, D. Wedepohl, M. Tepper, G. Serra, and J. Lindahl, Solarize Africa Market Report, BWS and Becquerel Institute (2019).