Startsida

Vi tillhandahåller strategisk rådgivning, underlag och forskning rörande marknad, industri och regelverk inom både den svenska och internationella solcellsbranschen. Vi bistår både företag såväl som till offentliga och institutionella organisationer.

Nedan är exempel på pågående projekt på Becquerel Sweden. Vill du veta mer, tveka inte att kontakta oss, eller läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi gjort tidigare inom marknad, regelverk eller forskning.

ESMC

2020 – Pågående, Johan Lindahl

Image is not available

Som generalsekreterare på ESMC arbetar Johan med marknads- och policyfrågor för den europeiska tillverkningsindustrin inom solenergi. Att representera medlemsföretagen gentemot EU samt de Europeiska medlemsländerna är ett löpande arbete.

Bild: Voltec Solar

IEA PVPS Task 1

2011 – Pågående, Johan Lindahl

Svensk representant — IEA PVPS Task 1
Image is not available

International Energy Agency — Photovoltaic Power System Programme (IEA PVPS) är ett samverkande forsknings- och utvecklingsavtal med 27 medlemsländer som arbetar med olika aspekter av solcellstekniken. Task 1 sammanställer statistik och analyserar de globala marknadstrenderna, vilket mynnar ut i årliga rapporter.

Alfrödull

2023 – pågående, Johan Lindahl

Image is not available

Projektet går ut på att utvärdera hur nyligen utvecklade fjärranalys- och maskininlärnings-modeller, som ger ny kunskap om alla solcellsanläggningars exakta plats och orientering inom ett område, kan skapa värde för elnätsägare och aggregatorer.

previous arrow
next arrow