Startsida

Vi tillhandahåller strategisk rådgivning, underlag och forskning rörande marknad, industri och regelverk inom både den svenska och internationella solcellsbranschen. Vi bistår både företag såväl som till offentliga och institutionella organisationer.

Nedan är exempel på pågående projekt på Becquerel Sweden. Vill du veta mer, tveka inte att kontakta oss, eller läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi gjort tidigare inom marknad, regelverk eller forskning.

IEA PVPS Task 1

2011 – Pågående, Amelia Oller Westerberg

Svensk representant — IEA PVPS Task 1
Image is not available

International Energy Agency — Photovoltaic Power System Programme (IEA PVPS) är ett samverkande forsknings- och utvecklingsavtal med 27 medlemsländer som arbetar med olika aspekter av solcellstekniken. Task 1 sammanställer statistik och analyserar de globala marknadstrenderna, vilket mynnar ut i årliga rapporter.

ESMC

2020 – Pågående, Johan Lindahl, Amelia Oller Westerberg

Image is not available

Som generalsekreterare (Johan Lindahl) respektive marknadsanalytiker (Amelia Oller Westerberg) på ESMC arbetar vi med marknads- och policyfrågor för den europeiska tillverkningsindustrin inom solenergi. Att representera medlemsföretagen gentemot EU samt de Europeiska medlemsländerna är ett löpande arbete.

Bild: Voltec Solar

Tulldata
Utveckling- Statistiskt instrument
Image is not available

Becquerel Sweden driver ett projekt med målet att genom tulldataanalys utveckla ett statistiskt verktyg där installerade solcellsvolymer på utvecklingsmarknader kan uppskattas.

Alfrödull

2020 – 2023, Johan Lindahl

Image is not available

Projektet är ett tvåårigt forskningsprojekt i samarbete med Uppsala Universitet. Det går ut på att utvärdera om det går att fastställa var solcellsanläggningarna i Sverige rent fysiskt finns installerade, deras effekt och utformning genom ett system som använder sig av flyg/satellitbilder och en bildanalysmetod som begagnar maskininlärning.

previous arrow
next arrow