Examensarbete

På Becquerel Sweden arbetar vi uteslutande med solcellsfrågor, och oftast finns det till koppling till statistikinsamling, datagenerering eller dataanalys. Ofta har vi pågående forskning- och utvecklingsprojekt som lämpar sig för examensarbeten för ingenjörer som studerar inom områden som förnybar energi, systemvetenskap, IT eller teknisk fysik.

Vi har god förståelse för examensarbetets betydelse för den enskilda studenten och erfarenhet av handledning både på plats och på distans. Vi erbjuder gladeligen våra examensarbetare en skrivbordsplats på vårt kontor i Knivsta.

Intresseanmälan

Med jämna mellanrum annonserar vi om möjliga projekt för examensarbetare. Dessa hittar ni enklast genom vår linkedinsida.

Möjligheterna begränsas däremot inte till våra utlysningar, utan vi är beredda att forma ett projekt utifrån din profil om det passar våra projekt och vi har kapacitet att ta emot en examensarbetare. Det bästa är om du hör av dig med minst ett par veckors framförhållning innan kursstart. Det går också bra att skicka en intresseanmälan så kan vi höra av oss om det uppstår något lämpligt projekt, skicka då ditt CV och ett personligt brev till: amelia@becquerelsweden.se.

Examensarbeten

TidsperiodTitelExamensarbetareUppdragsbeskrivning
Jan 2023 – pågåendeSimulering av decentraliserad solelproduktion på kommunnivåSara Ericson
Lisa Molin
I takt med att solelen växer som kraftslag finns det allt större värde i att kunna simulera och prognostisera solelproduktion. Målsättningen i det här examensarbetet är att generera solelproduktionsdata på en aggregerad nivå, men där hänsyn tas till systemens unika parametrar. Lutningen och orienteringen på solcellssystemen erhålls med hjälp av en modell som nyttjar LiDAR-data och flygfoton. Dessa kan i sin tur kombineras med specifika modulparametrar och detaljerad väderdata för att genomföra simuleringar.
Juli 2022 – pågåendeMatematisk modellering av utmatad växelriktareffekt i solcellsparkerShashidhar SuragimathVäxelriktaren än en av huvudkomponenterna i en solcellspark, eftersom den omvandlar likströmmen från solcellerna till växelström som kan matas ut till nätet. I det här examensarbetet utvecklas en matematisk beräkningsmodell för att med hög tidsupplösning kunna förutsäga växelriktarens utmatningseffekt.
Mars 2022 – Jan 2023Vidareutveckling av globalt statistikverktyg för uppskattning av solkraftsutbyggnadAlbin ÅbrinkLäs rapporten här.
Jan 2022 – Sep 2022Socioekonomisk analys av solcellsutbyggnaden i tre svenska kommunerSofia EkbringLäs rapporten här.
Sep 2021 – Jun 2022Simulering av en hur en ökad installerad solcellseffekt påverkar priset på elspotmarknadenSaga FahlénLäs rapporten här.
Jan 2021 – Jun 2021Vidareutveckling av globalt statistikverktyg för uppskattning av solkraftsutbyggnadLova Rosenqvist
Ulrika Gustavsson
Läs rapporten här.
Okt 2020-Apr 2021En studie av värdefaktorer som verktyg för svensk elsystemanalysErik SjöströmLäs rapporten här.
Apr 2020- Sep 2020Revidering av installerad solcellskapacitet på utvecklingsmarknader genom tulldataanalysAmelia Oller WesterbergLäs rapporten här.