Examensarbete

På Becquerel Sweden arbetar vi uteslutande med solcellsfrågor, och oftast finns det till koppling till statistikinsamling, datagenerering eller dataanalys. Ofta har vi pågående forskning- och utvecklingsprojekt som lämpar sig för examensarbeten för ingenjörer som studerar inom områden som förnybar energi, systemvetenskap, IT eller teknisk fysik.

Vi har god förståelse för examensarbetets betydelse för den enskilda studenten och erfarenhet av handledning både på plats och på distans. Vi erbjuder gladeligen våra examensarbetare en skrivbordsplats på vårt kontor i Knivsta.

Intresseanmälan

Med jämna mellanrum annonserar vi om möjliga projekt för examensarbetare. Dessa hittar ni enklast genom vår linkedinsida.

Möjligheterna begränsas däremot inte till våra utlysningar, utan vi är beredda att forma ett projekt utifrån din profil om det passar våra projekt och vi har kapacitet att ta emot en examensarbetare. Det bästa är om du hör av dig med minst ett par veckors framförhållning innan kursstart. Det går också bra att skicka en intresseanmälan så kan vi höra av oss om det uppstår något lämpligt projekt, skicka då ditt CV och ett personligt brev till: amelia@becquerelsweden.se.

Examensarbeten

TidsperiodTitelExamensarbetareProjektbeskrivning
jan 2024 – pågåendeMarknadsanalys av kvarvarande potential för solenergianläggningar inom olika marknadssegment och demografiska statistikområdenErik Ekstrand
Fredrik Hermodsson
Syftet med detta examensarbete är att identifiera penetrationsgraden av solenergianläggningar i relation till marknadssegment och demografiska statistikområden. Studien kommer att fokusera på att analysera vad det finns för kvarvarande potential för framtida installationer i studerade områden, samt huruvida socioekonomiska förutsättningar har en inverkan på potentialen.
jan 2024 – pågående Implementering av en snöförlustmodell för att förbättra noggrannheten vid timvis simulerad solkraftproduktionGustav ÖhgrenDet här projektet går ut på att förbättra noggrannheten vid timvis simulerad aggregerad solkraftproduktion under vinterhalvåret. Detta genom att implementera en snöförlustmodell som uppskattar om ett solcellssystem skuggas av snö, och på så vis bestämma ett eventuellt bortfall av producerad solel.
jan 2024 – pågåendeVidareutveckling och optimering av CNN-klassifikationsalgoritmen Alfrödull för noggrannare identifiering av solenergisystemErik LindvallSyftet med projektet är att undersöka förbättringsområden som utökade träningsdata, implementering och evaluering av olika bildförberarbetningssteg samt optimering av nuvarande modellparametrar för högsta möjliga prestanda hos klassifikationsalgoritmen Alfrödull. Därigenom kan en mer noggrann slutmodell framställas. Målet är att bruka modellen för pålitlig kartläggning av solcells- och solvärmesystem i Sverige.
jan 2023 –
juni 2023
Simulering av decentraliserad solelproduktion på kommunnivåSara Ericson
Lisa Molin
Läs rapporten här.
jan 2023 –
juni 2023
Fördjupningsstudie i den Europeiska värdekedjan för byggnadsintegrerade solceller Gerardo López Pinto Y Velasco Fredrik ÖzarasLäs rapporten här.
juli 2022 –
juni 2023
Matematisk modellering av utmatad växelriktareffekt i solcellsparkerShashidhar SuragimathLäs rapporten här.
mar 2022–
jan 2023
Vidareutveckling av globalt statistikverktyg för uppskattning av solkraftsutbyggnadAlbin ÅbrinkLäs rapporten här.
jan 2022 –
sep 2022
Socioekonomisk analys av solcellsutbyggnaden i tre svenska kommunerSofia EkbringLäs rapporten här.
sep 2021 –
jun 2022
Simulering av en hur en ökad installerad solcellseffekt påverkar priset på elspotmarknadenSaga FahlénLäs rapporten här.
jan 2021 –
jun 2021
Vidareutveckling av globalt statistikverktyg för uppskattning av solkraftsutbyggnadLova Rosenqvist
Ulrika Gustavsson
Läs rapporten här.
okt 2020 –
apr 2021
En studie av värdefaktorer som verktyg för svensk elsystemanalysErik SjöströmLäs rapporten här.
apr 2020 –
sep 2020
Revidering av installerad solcellskapacitet på utvecklingsmarknader genom tulldataanalysAmelia Oller WesterbergLäs rapporten här.